1. Wstęp

1.1 Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę internetową; w tej polityce wyjaśniamy, w jaki sposób będziemy traktować Twoje dane osobowe.

1.2 Korzystając z naszej strony internetowej i wyrażając zgodę na tę politykę, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie zgodnie z warunkami tej polityki. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania przez nas z plików cookie, przeczytaj nasze Polityka plików cookies .

2. Zbieranie danych osobowych

2.1 Możemy gromadzić, przechowywać i wykorzystywać następujące rodzaje danych osobowych:

 • (a) informacje o twoim komputerze oraz o twoich wizytach i korzystaniu z tej strony internetowej (w tym twój adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie);
 • (b) informacje, które podajesz nam podczas rejestracji na naszej stronie internetowej (w tym adres e-mail);
 • (c) informacje, które podajesz wypełniając swój profil na naszej stronie internetowej (w tym imię i nazwisko, zdjęcia profilowe, płeć, data urodzenia, status związku, zainteresowania i hobby, dane edukacyjne i dane dotyczące zatrudnienia);
 • (d) informacje, które przekazujesz nam w celu subskrybowania naszych powiadomień e-mail i / lub biuletynów (w tym imię i nazwisko oraz adres e-mail);
 • (e) informacje, które przekazujesz nam podczas korzystania z usług na naszej stronie internetowej lub które są generowane w trakcie korzystania z tych usług (w tym czas, częstotliwość i wzór korzystania z usług);
 • (f) informacje dotyczące wszelkich zakupów dokonanych w naszych usługach lub wszelkich innych transakcji, które przeprowadzasz za pośrednictwem naszej strony internetowej (w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail);
 • (g) informacje, które publikujesz na naszej stronie internetowej w celu publikacji w Internecie (w tym [nazwa użytkownika, zdjęcia profilowe i treść postów);
 • (h) informacje zawarte lub związane z jakąkolwiek komunikacją, którą wysyłasz do nas lub wysyłasz za pośrednictwem naszej strony internetowej (w tym treści komunikacyjne i metadane związane z komunikacją); i (i) wszelkie inne dane osobowe, które zdecydujesz się do nas przesłać.

2.2 Zanim ujawnisz nam dane osobowe innej osoby, musisz uzyskać zgodę tej osoby zarówno na ujawnienie, jak i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką.

3. Wykorzystywanie danych osobowych

3.1 Dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem naszej witryny internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny.

3.2 Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do:

 • (a) administrować naszą stroną internetową i biznesem;
 • (b) spersonalizować naszą stronę internetową dla Ciebie;
 • (c) umożliwiać korzystanie z usług dostępnych na naszej stronie internetowej;
 • (d) wysyłać Ci towary zakupione za pośrednictwem naszej strony internetowej;
 • (e) dostarczania usług zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej;
 • (f) wysyłać do Ciebie wyciągi, faktury i przypomnienia o płatnościach oraz odbierać od Ciebie płatności;
 • (g) wysyłać Ci niemarketingowe komunikaty handlowe;
 • (h) wysyłać Ci powiadomienia e-mail, o które prosiłeś;
 • (i) wysyłania naszego biuletynu e-mail, jeśli o to poprosiłeś (możesz nas w każdej chwili poinformować, jeśli nie chcesz już otrzymywać newslettera);
 • (j) wysyłać Ci wiadomości marketingowe dotyczące naszej działalności lub działalności starannie wybranych stron trzecich, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, pocztą lub, jeśli wyraziłeś na to wyraźną zgodę, pocztą elektroniczną lub podobną technologią (możesz poinformuj nas w dowolnym momencie, jeśli nie potrzebujesz już komunikacji marketingowej);
 • (k) dostarczać stronom trzecim informacji statystycznych o naszych użytkownikach (ale te strony trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego użytkownika na podstawie tych informacji);
 • (l) zajmować się zapytaniami i skargami składanymi przez Ciebie lub na Twój temat w związku z naszą witryną;
 • (m) dbać o bezpieczeństwo naszej strony internetowej i zapobiegać oszustwom; i
 • (n) weryfikować zgodność z warunkami regulującymi korzystanie z naszej strony internetowej (w tym monitorowanie prywatnych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem naszej usługi przesyłania wiadomości prywatnych).

3.3 Jeśli prześlesz dane osobowe do publikacji na naszej stronie internetowej, opublikujemy je i wykorzystamy w inny sposób zgodnie z udzieloną nam licencją.

3.4 Twoje ustawienia prywatności mogą być wykorzystane do ograniczenia publikacji Twoich informacji na naszej stronie internetowej i można je dostosować za pomocą kontroli prywatności na stronie internetowej.

3.5 Bez Twojej wyraźnej zgody nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych osobom trzecim w celu ich marketingu bezpośredniego lub jakiejkolwiek innej strony trzeciej.

4. Ujawnianie danych osobowych

4.1 Możemy ujawnić Twoje dane osobowe każdemu z naszych pracowników, funkcjonariuszy, ubezpieczycieli, profesjonalnym doradcom, agentom, dostawcom lub podwykonawcom, o ile jest to uzasadnione w celach określonych w niniejszej polityce.

4.2 Możemy ujawnić Twoje dane osobowe każdemu członkowi naszej grupy firm (to znaczy naszym spółkom zależnym, naszej ostatecznej spółce holdingowej i wszystkim jej spółkom zależnym) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do celów określonych w niniejszej polityce.

4.3 Możemy ujawnić Twoje dane osobowe:

 • (a) w zakresie, w jakim jest to wymagane przez prawo;
 • (b) w związku z jakimkolwiek toczącym się lub przyszłym postępowaniem sądowym;
 • (c) w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw (w tym przekazywania informacji innym osobom w celu zapobiegania oszustwom i zmniejszania ryzyka kredytowego);
 • (d) nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) jakiejkolwiek firmy lub aktywów, które sprzedajemy (lub rozważamy); i
 • (e) do każdej osoby, co do której zasadnie uważamy, że może zwrócić się do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie tych danych osobowych, jeżeli według naszej uzasadnionej opinii taki sąd lub organ mógłby nakazać ujawnienie tych danych osobowych.

4.4 Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszych zasadach, nie będziemy udostępniać danych osobowych stronom trzecim.