1. Inleiding

1.1 We doen er alles aan om de privacy van onze websitebezoekers te beschermen; in dit beleid leggen we uit hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan.

1.2 Door onze website te gebruiken en akkoord te gaan met dit beleid, stemt u in met ons gebruik van cookies in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies leest u onze Cookiebeleid .

2. Verzamelen van persoonlijke informatie

2.1 We kunnen de volgende soorten persoonlijke informatie verzamelen, opslaan en gebruiken:

 • (a) informatie over uw computer en over uw bezoeken aan en gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, duur van bezoek, paginaweergaven en website-navigatiepaden);
 • (b) informatie die u ons verstrekt bij het registreren op onze website (inclusief uw e-mailadres);
 • (c) informatie die u verstrekt bij het invullen van uw profiel op onze website (inclusief uw naam, profielfoto’s, geslacht, geboortedatum, relatiestatus, interesses en hobby’s, educatieve details en werkgegevens);
 • (d) informatie die u ons verstrekt om u te abonneren op onze e-mailmeldingen en / of nieuwsbrieven (inclusief uw naam en e-mailadres);
 • (e) informatie die u ons verstrekt bij het gebruik van de services op onze website, of die wordt gegenereerd tijdens het gebruik van die services (inclusief de timing, frequentie en patroon van servicegebruik);
 • (f) informatie met betrekking tot aankopen die u doet van onze diensten of andere transacties die u aangaat via onze website (inclusief uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres);
 • (g) informatie die u op onze website plaatst voor publicatie op internet (inclusief [uw gebruikersnaam, uw profielfoto’s en de inhoud van uw berichten);
 • (h) informatie vervat in of gerelateerd aan enige communicatie die u naar ons verzendt of verzendt via onze website (inclusief de communicatie-inhoud en metagegevens die verband houden met de communicatie); en (i) alle andere persoonlijke informatie die u kiest om naar ons te sturen.

2.2 Voordat u de persoonlijke informatie van een andere persoon aan ons bekendmaakt, moet u de toestemming van die persoon verkrijgen voor zowel de openbaarmaking als de verwerking van die persoonlijke informatie in overeenstemming met dit beleid.

3. Persoonlijke informatie gebruiken

3.1 Persoonlijke informatie die via onze website aan ons wordt verstrekt, zal worden gebruikt voor de doeleinden die zijn gespecificeerd in dit beleid of op de relevante pagina’s van de website.

3.2 We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om:

 • (a) onze website en ons bedrijf te beheren;
 • (b) onze website voor u personaliseren;
 • (c) uw gebruik van de diensten op onze website mogelijk maken;
 • (d) u goederen sturen die via onze website zijn gekocht;
 • (e) het leveren van diensten die via onze website zijn gekocht;
 • (f) u afschriften, facturen en betalingsherinneringen sturen en betalingen van u innen;
 • (g) u niet-marketing commerciële communicatie sturen;
 • (h) u e-mailmeldingen sturen die u specifiek hebt aangevraagd;
 • (i) u onze e-mailnieuwsbrief te sturen, als u daarom hebt gevraagd (u kunt ons op elk moment informeren als u de nieuwsbrief niet langer nodig heeft);
 • (j) u marketingcommunicatie sturen met betrekking tot ons bedrijf of de bedrijven van zorgvuldig geselecteerde derde partijen waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn, per post of, waar u specifiek hiermee akkoord bent gegaan, per e-mail of vergelijkbare technologie (u kunt ons op elk moment informeren als u geen marketingcommunicatie meer nodig heeft);
 • (k) derde partijen voorzien van statistische informatie over onze gebruikers (maar die derde partijen zullen geen individuele gebruiker kunnen identificeren aan de hand van die informatie);
 • (l) het afhandelen van vragen en klachten die door of over u zijn ingediend met betrekking tot onze website;
 • (m) onze website veilig te houden en fraude te voorkomen; en
 • (n) controleren of wordt voldaan aan de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van onze website (inclusief het bewaken van privéberichten die via de privéberichtenservice van onze website worden verzonden).

3.3 Als u persoonlijke informatie indient voor publicatie op onze website, zullen we die informatie publiceren en anderszins gebruiken in overeenstemming met de licentie die u ons verleent.

3.4 Uw privacy-instellingen kunnen worden gebruikt om de publicatie van uw informatie op onze website te beperken, en kunnen worden aangepast met behulp van privacycontroles op de website.

3.5 We zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekken voor het doel van hun direct marketing of die van een andere derde partij.

4. Openbaarmaking van persoonlijke informatie

4.1 We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan al onze werknemers, functionarissen, verzekeraars, professionele adviseurs, agenten, leveranciers of onderaannemers, voor zover redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden die in dit beleid worden uiteengezet.

4.2 We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan elk lid van onze bedrijvengroep (dit betekent onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke houdstermaatschappij en al haar dochterondernemingen) voor zover redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden uiteengezet in dit beleid.

4.3 We kunnen uw persoonlijke gegevens vrijgeven:

 • (a) voor zover we hier wettelijk toe verplicht zijn;
 • (b) in verband met lopende of toekomstige gerechtelijke procedures;
 • (c) om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (inclusief het verstrekken van informatie aan anderen met het oog op fraudepreventie en het verminderen van kredietrisico);
 • (d) aan de koper (of potentiële koper) van een bedrijf of activa die we verkopen (of overwegen te verkopen); en
 • (e) aan elke persoon waarvan wij redelijkerwijs denken dat deze een verzoek kan indienen bij een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit voor openbaarmaking van die persoonlijke informatie, indien, naar onze redelijke mening, een dergelijke rechtbank of autoriteit redelijkerwijs waarschijnlijk zou zijn om de openbaarmaking van die persoonlijke informatie te bevelen.

4.4 Behalve zoals bepaald in dit beleid, zullen we uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken.