5 – Peruutus ja palautus

5.1 Ostajalla on oikeus peruuttaa räätälöimättömien tuotteiden tilaus ilmoittamalla myyjälle peruutusilmoituksesta 30 päivän kuluessa keräys- tai toimituspäivästä. Tällainen ilmoitus voidaan antaa soittamalla, faksimalla, lähettämällä sähköpostia tai lähettämällä myyjälle. Jos tavaroissa on vika tai vika, Ostajan on ilmoitettava Myyjälle ongelmasta toimitushetkellä tai pian sen jälkeen.

5.2 Peruutuksen yhteydessä ostajan on palautettava tavarat myyjälle omalla kustannuksellaan, ellei tavaroita palauteta virheellisten, virheellisten tuotteiden tai myyjän sopimattoman korvaamisen takia, jolloin myyjä vastaa palautuskustannuksista. voidaan nimetä lentoliikenteen harjoittaja.

5.3 Jos ostaja haluaa peruuttaa räätälöityjen tuotteiden tilauksen, se on tehtävä ennen tilauksen vahvistamista. Räätälöityjä tuotteita ei voida palauttaa, kun tilauksesi on vahvistettu.

5.4 Jos Ostaja palauttaa Tavarat Myyjälle muista kuin viallisista tai viallisista syistä, Myyjä hyväksyy ei-toivotut tuotteet vain oman harkintansa mukaan 14 päivän kuluessa toimituksesta. Tavaroiden on oltava avaamattomia ja myytävissä.

5.5 Ostajan on varmistettava, että kaikki myyjälle palautettavat tavarat pakataan turvallisesti ja turvallisesti, jotta ne palautetaan vahingoittumattomina ja soveltuviksi jälleenmyyntiin. Myyjä pidättää oikeuden veloittaa Ostajalta kaikista tavaroista, joita se ei voi myydä uudelleen, koska ostaja ei noudata tätä lauseketta 6.5. Tavaroita ei lähetetä tai myydä kokeilun tai palautuksen perusteella lukuun ottamatta näytetavaroita koskevia pyyntöjä, jotka toimitetaan yleensä maksutta.

5.6 Myyjä hyvittää tai palauttaa tavaroiden arvon ostajalle palautettujen tavaroiden vastaanottamisen yhteydessä, jollei kohdista 5.3 – 5.5 muuta johdu.

6 – Takuu ja vastuu

6.1 Ostajan väite, joka perustuu tavaroiden laatu-, määrä- tai kunto-virheisiin, on ilmoitettava myyjälle lausekkeen 5 mukaisesti tai (jos vika tai vika ei ollut ilmeinen kohtuullisessa tarkastuksessa) 7 päivän kuluessa vian tai vian havaitsemisesta, mutta enintään 30 päivää toimituspäivästä. Jos toimitusta ei evätä ja Ostaja ei ilmoita asiasta Myyjälle vastaavasti, Ostajalla ei ole oikeutta hylätä Tavaroita eikä Myyjä ole vastuussa tällaisesta virheestä tai virheestä, ja Ostajan on maksettava hinta ikään kuin tavarat oli toimitettu sopimuksen mukaisesti.

6.2 Tavaroiden tarkastus heti toimituksen vastaanottamisen jälkeen on suositeltavaa. Vahingoista tai lyhyistä toimituksista on ilmoitettava myyjälle kolmen päivän kuluessa. Tavarat, jotka hylätään vahingoittuneiksi, on allekirjoitettava rahdinkuljettajan toimitusasiakirjoissa merkinnällä ”Tavarat hylätään vahingoittuneiksi” Hyväksytyt mutta vaurioituneet tavarat on allekirjoitettava nimellä ”vahingoittuneet tavarat”; Lyhyet tavarat on allekirjoitettava nimellä ”Tavarat vastaanotettu lyhyeksi” ja Ostajan on muutettava kuljetettavien tavaroiden määrää kuljetusyhtiön toimitusasiakirjoissa. Vaurioituneita tai lyhyitä toimituksia ei saa allekirjoittaa ”tarkistamattomana” kuljetusyhtiön toimitusasiakirjoissa. Huomaa: Jos rahdinkuljettajan asiakirjoja ei ole allekirjoitettu oikein vahingoittuneiden tai lyhyiden toimitusten osalta, tämä mitätöi Myyjän sopimusvastuun näissä olosuhteissa ja Myyjä pidättää oikeuden kieltäytyä hyvittämästä Ostajalle vahingoittuneita tai lyhyitä tavaroita.

6.3 Jos Ostaja ilmoittaa Myyjälle, että jostakin Tavarasta on voimassa vaatimus, Myyjä tunnistaa palautetun tavaran saatuaan vian tai muuten tarkastaa tavarat. Myyjä voi korvata, korjata tai palauttaa Ostajalle Tavaran hinnan oman harkintansa mukaan, jolloin Myyjä ei ole enää vastuussa Ostajalle. Jos tavarat havaitaan kunnossa ilman vikoja, ne palautetaan myyjälle myyjän hintaan. Selkeyden vuoksi Myyjä ei ole vastuussa ostajalle menetyksistä, hallinnollisista haitoista, pettymyksistä, epäsuorista tai välillisistä menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat Tuotteisiin liittyvistä ongelmista, eikä hänellä ole vastuuta maksaa mitään rahaa Ostajalle muuna korvauksena kuin minkä tahansa näiden ehtojen nojalla suoritetun hyvityksen. Tämä ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi kuluttajana, eikä sen ole tarkoitus sulkea pois Myyjän vastuuta sinua vastaan vilpillisestä väärinkäytöksestä.

6.4 Myyjä antaa takuun seuraavin ehdoin:

  • 6.4.1 Myyjä ei ole vastuussa tavaroiden puutteista ostajan toimittamassa toimituksessa.
  • 6.4.2 Myyjä ei ole vastuussa mistään virheistä, jotka johtuvat oikeudenmukaisesta kulumisesta, tahallisista vahingoista, huolimattomuudesta, epänormaalista työolosuhteista, ulkoisesta voimasta, Ostajan tai muun osapuolen aiheuttamasta vahingosta tai virheellisestä virheestä tavaroiden asentaminen, käyttö, muokkaaminen tai korjaaminen.
  • 6.4.3 Tuotteisiin, joihin sisältyy kolmannen osapuolen takuukortti, kortti on täytettävä ja palautettava surstromming.shop-verkkokauppaan 30 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Jos takuukorttia ei saada 30 päivän kuluessa, takuu voi mitätöityä.
  • 6.4.4 Myyjä ei ole vastuussa yllä olevasta takuusta, jos Tavaroiden kokonaishintaa ei ole maksettu eräpäivään mennessä.
  • 6.4.5 Takuu ei ulotu osiin, materiaaleihin tai laitteisiin, joita Myyjä ei ole valmistanut.
  • 6.4.6 Edellä mainittu takuu annetaan yksinomaan ostajalle, eikä sitä voi siirtää kolmannelle osapuolelle.