5 – Afbestilling og retur

5.1 Køber er berettiget til at annullere ordren på ikke-tilpassede produkter ved at give sælgeren meddelelse om annullering inden for 30 dage efter datoen for afhentning eller levering. En sådan meddelelse kan gives ved telefon, fax, e-mail eller mail til sælgeren. Hvis der er en defekt eller fejl i varerne, er køberen forpligtet til at underrette sælgeren om problemet på leveringstidspunktet eller så snart derefter.

5.2 Ved annullering skal køber returnere varerne til sælgeren for egen regning, medmindre varerne returneres, fordi de er defekte, forkerte varer eller på grund af uegnet erstatning fra sælgeren, i hvilket tilfælde sælgeren imødekommer returomkostningerne med forbehold for at kunne udpege luftfartsselskabet.

5.3 Hvis Køber ønsker at annullere en ordre på Tilpassede Produkter, skal dette ske inden ordren bekræftes. Tilpassede produkter kan ikke returneres, når din ordre er bekræftet.

5.4 Hvor køber returnerer varer til sælgeren af andre årsager end sådanne varer er defekte eller defekte, accepterer sælgeren kun uønskede produkter efter eget skøn inden for 14 dage efter levering. Varerne skal være uåbnede og i salgbar stand.

5.5 Køberen er forpligtet til at sikre, at alle varer, der returneres til sælgeren, pakkes sikkert og sikkert for at sikre, at de returneres ubeskadiget og egnede til videresalg. Sælgeren forbeholder sig ret til at opkræve køber for alle varer, som den ikke er i stand til at videresælge på grund af købers manglende overholdelse af denne paragraf 6.5. Bortset fra anmodninger om vareprøver, som normalt leveres gratis, sendes varer ikke eller sælges på prøve- eller returbasis.

5.6 Ved modtagelse af de returnerede varer krediterer eller tilbagebetaler sælgeren varens værdi til køberen med forbehold af punkt 5.3 – 5.5.

6 – Garanti og ansvar

6.1 Et krav fra Køberen, der er baseret på en defekt i varens kvalitet, kvantitet eller tilstand, skal meddeles sælgeren i overensstemmelse med punkt 5 eller (hvor manglen eller svigtet ikke var synlig ved en rimelig inspektion) inden for 7 dage af opdagelsen af manglen eller svigt, men ikke mere end 30 dage fra leveringsdatoen. Hvis levering ikke nægtes, og Køber ikke underretter Sælger herom, har Køber ingen ret til at afvise Varerne, og Sælger er ikke ansvarlig for en sådan mangel eller fiasko, og Køber er forpligtet til at betale prisen som om varerne var leveret i overensstemmelse med kontrakten.

6.2 Inspektion af varer straks efter modtagelse af en levering anbefales. Skader eller kort levering skal meddeles sælgeren inden for tre dage. Varer, der nægtes som beskadigede, skal underskrives for “Varer nægtet beskadiget” på transportørens leveringspapir; Varer, der accepteres, men er beskadigede, skal underskrives for “Varer beskadiget”; Varer, der er korte, skal underskrives for “Godt modtaget varer”, og Køber skal ændre antallet af leverede varer på transportørens leveringspapir. Beskadigede eller korte leverancer må ikke underskrives som “Ikke markeret” på transportørens leveringspapir. Bemærk: Hvis transportørens papirarbejde ikke er underskrevet korrekt for beskadigede eller korte leverancer, annullerer dette Sælgers kontraktmæssige ansvar under disse betingelser, og Sælger forbeholder sig ret til at nægte at kreditere Køberen for de beskadigede eller korte varer.

6.3 Når køberen underretter sælgeren om, at der er et gyldigt krav på nogen af varerne, vil sælgeren ved modtagelse af de returnerede varer identificere fejlen eller skaden og på anden måde inspicere varerne. Sælgeren kan udskifte, reparere eller tilbagebetale køberen prisen på varerne efter eget skøn, i hvilket tilfælde sælgeren ikke har noget yderligere ansvar over for køberen. Hvis det viser sig, at varerne er i orden uden mangel, returneres de til sælgeren på sælgerens pris. Af hensyn til klarheden hæfter sælgeren ikke over for køberen for tab af fortjeneste, administrativ ulempe, skuffelse, indirekte eller følgeskab eller skade, der opstår som følge af et problem i forhold til varerne, og har intet ansvar for at betale penge til køberen i form af anden kompensation end enhver refusion foretaget i henhold til disse vilkår. Dette påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder som forbruger, og det er heller ikke beregnet til at udelukke Sælgers ansvar over for dig for bedragerisk vildledning.

6.4 Garantien gives af sælgeren under følgende betingelser:

  • 6.4.1 Sælgeren kan ikke holdes ansvarlig for mangler i de varer, der opstår i leveringen leveret af køberen.
  • 6.4.2 Sælgeren er ikke ansvarlig for mangler, der opstår som følge af rimeligt slid, forsætlig skade, uagtsomhed, unormale arbejdsforhold, ekstern kraft, skade forårsaget af køber eller anden part eller skade forårsaget af forkert installation, brug, ændring eller reparation af varerne.
  • 6.4.3 For produkter, hvor et tredjepartsgarantikort er inkluderet, skal kortet udfyldes og returneres til surstromming.shop inden for tredive dage efter modtagelse af produktet / produkterne. Hvis garantikortet ikke modtages inden for tredive dage, kan garantien blive ugyldig.
  • 6.4.4 Sælgeren er ikke ansvarlig under ovenstående garanti, hvis den samlede pris for varerne ikke er betalt inden forfaldsdatoen for betaling.
  • 6.4.5 Garantien gælder ikke for dele, materialer eller udstyr, der ikke er fremstillet af sælgeren.
  • 6.4.6 Ovenstående garanti gives udelukkende til køberen og kan ikke overdrages til nogen tredjepart.