1 – Handelsbetingelser – Definisjoner

«Kjøper» betyr den personen eller selskapet som aksepterer selgers tilbud på salg av varene eller hvis ordre på varene godtas av selgeren.

«Varer» betyr varene (inkludert avdrag på varene eller deler til dem) som selgeren skal levere i samsvar med disse vilkårene.

«Bestilling» betyr kjøperens aksept av selgers tilbud på varene eller bestillingen som er lagt av selgeren for varene enten ved hjelp av selgers katalog eller nettsted som kjøper godtar.

«Tilpassede produkter» betyr produkter bestilt av eller levert til kjøper som enten er skreddersydd eller bestilt fra en tredjepart eller skreddersydd for å oppfylle spesifikke krav som er angitt av kjøperen.

«Ikke-tilpassede produkter» betyr produkter som ikke er tilpassede produkter.

«Selger» betyr at Surstromming.shop er et Sverige-registrert selskap – Kontaktinformasjon er: E-post: support@surstromming.shop.

«Vilkår» betyr standard salgsbetingelser som er angitt i dette dokumentet og inkluderer spesielle vilkår skriftlig avtalt mellom selger og kjøper. Disse vilkårene regulerer salget av varene som selgeren selger til kjøperen som er angitt på bestillingsskjemaet som er gitt på selgers nettsted eller katalog, og hvor varene leveres som et resultat av kjøperens aksept av tilbudet. Det utfylte bestillingsskjemaet eller tilbudet sammen med vilkårene utgjør hele og eneste avtalen mellom partene i forhold til salg av varene og består av en juridisk bindende kontrakt mellom partene.

2 – Pris og betaling

2.1 Hvis kjøperen legger inn en bestilling via selgerens nettsted, vil e-post eller poste prisen som skal betales for varene bli avtalt mellom kjøper og selger på tidspunktet for aksepten av bestillingen eller som angitt på nettstedet på det tidspunkt selgeren plasserer ordren.

2.2 For kunder som har en eksisterende konto hos selgeren og de bestilte produktene er på lager, blir den automatisk behandlet. Selgeren vil ikke ringe deg til bestillingen med mindre kjøperen er en ny kunde, eller kjøperen ber om en samtale, eller selgeren må kontakte kjøperen for å bekrefte lagerets tilgjengelighet, betalings- eller leveringsdetaljer.

2.3 Hvis kjøper aksepterer selgerens tilbud, er prisene i det bare gyldige i en periode på 30 dager fra datoen for tilbudet. Hvis kjøperen ønsker å bestille varene som er oppgitt i tilbudet etter denne perioden, bør det innhentes et nytt tilbud eller en forespørsel om prisen på varene som skal bestilles.

2.4 Til tross for de ovennevnte klausulene forbeholder selgeren seg retten til å gi kjøper beskjed når som helst før levering, å variere prisen på varene for å gjenspeile enhver vesentlig endring i kostnadene for selgeren som skyldes en hvilken som helst faktor utenfor kontrollen av Selger.

2.5 Kjøper skal bære kostnaden for gjeldende merverdiavgift, transport og forsikring i tillegg til avtalt pris for Varene med mindre annet er avtalt skriftlig mellom partene

2.6 I fravær av at kjøperen har en godkjent kredittkonto hos selgeren, må selgeren motta full betaling for totalprisen på varene og eventuell gjeldende merverdiavgift, transport og forsikring, før ordren kan behandles med mindre annet er skriftlig avtalt. .

2.7 Hvis Kjøper har godkjent kredittkonto hos Selger, skal betaling gjøres i sin helhet innen 30 dager etter fakturadato eller senere hvis lengre kredittvilkår er avtalt av Selger til Kjøper i forhold til Varene. Selger har rett til å tilbakekalle kredittfasiliteter hvis kjøperen ikke betaler innen forfallsdato. I tillegg, hvis betaling ikke er utført innen forfallsdatoen, skal selgeren ha rett til å belaste renter med en sats på 3 prosent over Bank of England-basissatsen på det utestående beløpet fra forfallsdato for betaling til mottakelse fra selgeren av hele beløpet (inkludert påløpte renter), enten før eller etter dom, sammen med eventuelle rimelige juridiske eller andre gjenopprettingskostnader.

2.8. For alle tilpassede produkter er bestillingen bekreftet og kan ikke kanselleres eller returneres etter at spesifikasjonsdokumentet eller illustrasjonen er godkjent av kjøperen.

2.9 For alle bestilte tilpassede produkter skal selgeren kreve full, ikke-refunderbar betaling på bestillingstidspunktet, med mindre annet er avtalt skriftlig.

2.10 Kjøper kan velge å betale via bankoverføring, PayPal, kreditt- eller debetkort eller med sjekk.

2.11 Selgeren skal kreve at kunder med kredittkontoer som ikke har kjøpt i 18 måneder betale siden de siste, betaler for sin nye ordre på forhånd. Kjøperen vil da bli satt opp med sin tidligere kredittkonto med forbehold om ny kredittgodkjenningsstatus, som kan resultere i variasjon i kredittvilkårene og fasiliteten som nylig er gitt.

2.12 Selgeren tilbyr en telefonbekreftelsestjeneste for e-post, faks og bestillinger mottatt via posten, hvis det blir bedt om det ved tilbudet. Selgeren vil forsøke å ringe tilbake kunder, men forbeholder seg retten til å bestemme om vi kan ringe disse basert på forretningsvolum.

2.13 For kjøpere som legger inn en bestilling via nettstedet, kan kjøperen være berettiget til å delta i selgers belønningsprogram, hvorved det kan opptjenes poeng for bestillinger plassert og betalt i sin helhet via nettstedet. Poengene som tildeles under en slik ordning er underlagt vilkårene i belønningsordningen, som du finner på nettstedet med prinsippbegrepet om at den økonomiske verdien som tildeles poengene kan brukes som en delbetaling mot en fremtidig ordre.

3 – Levering og tittel

3.1 Levering av varene skal skje av selger til den adresse som først oppgis av kjøper som angitt i bestillingen, eller av kjøper som samler varene i selgerens lokaler når som helst etter at selger har varslet kjøperen om at varene er klar for innsamling. En signatur som indikerer sikker mottakelse av varene kreves ved levering eller henting.

3.2 Eventuelle datoer som er oppgitt for levering av varene er kun omtrentlige, og selger er ikke ansvarlig for forsinkelse i levering av varene uansett hva som er forårsaket.

3.3 Hvis kjøperen unnlater å ta vare på varene, uten å begrense noen annen rettighet eller løsning som er tilgjengelig for selger, kan selger lagre varene frem til faktisk levering og belaste kjøperen for de rimelige lagringskostnadene (inkludert forsikring).

3.4 Risiko for skade på eller tap av varene overgår til kjøper: a) når det gjelder varer som skal leveres hos kjøpernes lokaler, på leveringstidspunktet, eller, hvis kjøperen urettmessig unnlater å ta vare på varene, tidspunktet da selgeren har tilbudt levering av varene; eller b) når det gjelder varer, har kjøper bedt selgeren om å la være uten tilsyn på den forespurte leveringsadressen når kjøperen ikke kan motta varene og signere for varene på leveringstidspunktet. c) i tilfelle det samles inn varer fra selgerens lokaler, på det tidspunkt selgeren underretter kjøperen om at varene er tilgjengelige for innsamling.

3.5 Til tross for levering og risikoovergang i Varene, eller noen annen bestemmelse i disse Vilkårene, skal eiendommen i Varene ikke overføres til Kjøper før Selger har mottatt kontant eller klarert penger betaling full av prisen på Varene sammen med eventuelle avgifter med hensyn til omsetningsavgift, transport og forsikring.

3.6 Inntil så lenge eiendommen i Varene overgår til Kjøper, kan Selger når som helst kreve at Kjøper leverer Varene til Selger, og hvis Kjøper ikke gjør det straks, gå inn på et hvilket som helst sted hos Kjøperen. eller en tredjepart der varene er lagret og tar varene tilbake.

4 – Tilgjengelighet

4.1 Selgeren skal bestrebe seg på å ha tilstrekkelig lager for å oppfylle en ordre, men hvis det ikke er tilstrekkelig lager til å levere eller levere varene som allerede er betalt av kjøperen, skal selgeren, etter eget skjønn, levere eller levere et erstatningsprodukt eller refusjon til kjøperen prisen som er betalt for varene så snart som mulig og under alle omstendigheter innen 30 dager eller, der kjøperen er en kontokunde, kan selgeren, etter eget skjønn, skaffe seg en kreditt for å motregne beløpet fakturert til kjøperen.

4.2 For noen tilpassede produkter som involverer tredjepartsproduksjon, har selgeren rett til å variere mengden av de tilpassede produktene med pluss eller minus 10% av det totale produktet som er bestilt som et resultat av produksjonsprosessen.

5 – Avbestilling og retur

5.1 Kjøper har rett til å kansellere bestillingen for ikke-tilpassede produkter ved å gi selgeren varsel om kansellering innen 30 dager etter datoen for henting eller levering. Slike varsler kan gis ved å ringe, faks, sende e-post eller sende til selgeren. Hvis det er en feil eller en feil på varene, er kjøperen pålagt å varsle selgeren om problemet ved levering eller så snart deretter.

5.2 Ved kansellering skal kjøperen returnere varene til selgeren for egen kostnad med mindre varene returneres på grunn av feil, ukorrekte varer eller på grunn av uegnet erstatning fra selger, i hvilket tilfelle selgeren vil dekke kostnadene for retur med forbehold om å kunne nominere transportøren.

5.3 Hvis kjøperen ønsker å kansellere en bestilling på tilpassede produkter, må dette gjøres før bestillingen bekreftes. Tilpassede produkter kan ikke returneres når bestillingen din er bekreftet.

5.4 Når kjøperen returnerer varer til selgeren av andre årsaker enn slike varer er defekte eller defekte, vil selgeren bare akseptere uønskede produkter etter eget skjønn innen 14 dager etter levering. Varene må være uåpnet og i salgbar tilstand.

5.5 Kjøper er pålagt å sikre at alle varer som returneres til selgeren er trygt og sikkert pakket for å sikre at de blir returnert uskadet og egnet for videre salg. Selger forbeholder seg retten til å belaste kjøperen for varer som den ikke kan selge på nytt på grunn av kjøperens manglende overholdelse av denne paragraf 6.5. Bortsett fra forespørsler om vareprøver, vanligvis levert gratis, sendes ikke varer eller selges på prøve- eller returbasis.

5.6 Ved mottak av returnerte varer vil Selger kreditere eller tilbakebetale verdien av varene til Kjøperen, med forbehold om punkt 5.3 – 5.5.

6 – Garanti og ansvar

6.1 Et krav fra kjøperen som er basert på en eventuell mangel på kvaliteten, kvantiteten eller tilstanden til varene skal underrettes til selgeren i samsvar med paragraf 5 eller (der mangelen eller svikt ikke var tydelig ved rimelig inspeksjon) innen 7 dager av oppdagelsen av mangelen eller feilen, men ikke mer enn 30 dager fra leveringsdatoen. Hvis levering ikke nektes og kjøperen ikke underretter selgeren om dette, skal kjøperen ikke ha rett til å avvise varene, og selgeren har ikke noe ansvar for slik mangel eller svikt, og kjøperen er bundet til å betale prisen som om Varene ble levert i samsvar med kontrakten.

6.2 Inspeksjon av varer umiddelbart etter mottak av levering anbefales. Skade eller kort levering må varsles til selgeren innen tre dager. Varer som nektes som skadet, må signeres for «Varer nektet skadet» på transportørens leveringspapir; Varer som er akseptert, men som er skadet, må signeres for «Varer skadet»; Varer som er korte, må signeres for «Mottatte varer» og kjøperen må endre antall varer som er levert på transportørens leveringspapir. Skadede eller korte leveranser må ikke signeres som “Unchecked” på transportørens leveringspapir. Merk: Hvis transportørens papirer ikke er signert for korrekt for skadede eller korte leveranser, vil dette ugyldiggjøre Selgers kontraktsansvar under disse forholdene, og Selgeren forbeholder seg retten til å nekte å kreditere kjøperen for den ødelagte eller korte varen.

6.3 Når kjøperen underretter selgeren om at det foreligger et gyldig krav på noen av varene selgeren vil identifisere feilen eller skaden ved mottak av returnerte varer og på annen måte inspisere varene. Selger kan erstatte, reparere eller tilbakebetale kjøperen prisen på varene etter eget skjønn, i hvilket tilfelle selgeren ikke har noe videre ansvar overfor kjøperen. Hvis varene blir funnet å være i orden uten feil, vil de bli returnert til selgeren til selgernes kostnad. For klarhets skyld skal selgeren ikke holdes ansvarlig overfor kjøperen for tap av fortjeneste, administrativ ulempe, skuffelse, indirekte eller følgelig tap eller skade som oppstår på grunn av noe problem i forhold til varene og skal ikke ha noe ansvar for å betale noe penger til kjøperen i form av annen kompensasjon enn tilbakebetaling i henhold til disse vilkårene. Dette påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter som forbruker, og er heller ikke ment å utelukke selgerens ansvar overfor deg for falske villedelser.

6.4 Garantien gis av selgeren under følgende betingelser:

  • 6.4.1 Selgeren kan ikke holdes ansvarlig for mangler i varene som påløper ved levering levert av kjøper.
  • 6.4.2 Selgeren skal ikke holdes ansvarlig for mangler som skyldes slitasje, forsettlig skade, uaktsomhet, unormale arbeidsforhold, ytre kraft, skade forårsaket av kjøperen eller noen annen part, eller skade forårsaket av feil installasjon, bruk, modifisering eller reparasjon av varene.
  • 6.4.3 For produkter der et tredjeparts garantikort er inkludert, må kortet fylles ut og returneres til surstromming.shop innen tretti dager etter mottak av produktet / produktene. Hvis garantikortet ikke mottas innen tretti dager, kan garantien bli ugyldig.
  • 6.4.4 Selgeren er ikke ansvarlig i henhold til ovennevnte garanti hvis totalprisen for varene ikke er betalt innen forfallsdatoen for betaling.
  • 6.4.5 Garantien gjelder ikke deler, materialer eller utstyr som ikke er produsert av selgeren.
  • 6.4.6 Ovennevnte garanti gis utelukkende til kjøperen og kan ikke overføres til noen tredjepart.

7 – Oppsigelse

Selger har rett til å stanse ytterligere levering eller levering, stoppe varer under transport eller umiddelbart si opp kontrakten med kjøperen ved skriftlig varsel dersom kjøperen bryter med en forpliktelse nedenfor eller blir ute av stand til å betale gjeld når de forfaller eller saksbehandlingen påbegynnes av eller mot den som påstår konkurs eller insolvens. Ved oppsigelse forfaller alle penger som skyldes selgeren i samsvar med disse vilkårene umiddelbart og betales, og selgeren er ikke forpliktet til å levere varer til kjøperen.

8 – Hendelser utenfor vår kontroll

Selgeren har ikke noe ansvar overfor kjøperen for feil eller forsinkelse i levering eller levering eller for skader eller mangler på varene som er levert eller levert nedenfor som er forårsaket av en hendelse eller omstendighet utenfor dets rimelige kontroll, inkludert uten begrensning streik, lockouts , Guds handlinger og lignende.

9 – Generelt

Hvis noen del av disse vilkårene er ugyldige, ulovlige eller ikke kan håndheves (inkludert enhver bestemmelse der selgeren utelukker sitt ansvar overfor deg, kjøperen), vil gyldigheten, lovligheten eller håndhevelsen av andre deler av disse vilkårene ikke bli påvirket.

9.1 Denne kontrakten skal styres av og tolkes i samsvar med svensk lov.

9.2 Ditt personvern. Som en del av vår pågående forpliktelse til å gi deg de høyeste nivåene av kvalitet og service, kan det hende at noen samtaler blir overvåket eller spilt inn etter behov for opplæring av ansatte.

9.3 Databeskyttelse. Vi kan ha innhentet dine opplysninger fra kundelisten vår, nettstedet, forespørsler eller fra en tredjeparts bedriftsliste. Vi vil kontakte deg kun for nødvendig transaksjonskommunikasjon eller via kanaler som vi har ditt uttrykkelige samtykke til å bruke. Hvis du ønsker å endre informasjonen din eller ikke vil fortsette å være en del av vårt markedsføringsprogram, kan du endre preferansene dine via nettstedet eller ved å kontakte oss skriftlig. Våre fulle personvernregler som forklarer hvordan vi handler i samsvar med GDPR, kan bli funnet her .