1 – Kaupankäyntiehdot – Määritelmät

”Ostaja” tarkoittaa henkilöä tai yritystä, joka hyväksyy Myyjän tarjouksen Tavaroiden myynnistä tai jonka Myyjä hyväksyy Tavaratilauksen.

”Tavarat” tarkoittaa tavaroita (mukaan lukien tavaroiden erät tai niiden osat), jotka Myyjän on toimitettava näiden ehtojen mukaisesti.

”Tilaus” tarkoittaa sitä, että Ostaja hyväksyy Myyjän tarjouksen tuotteista tai Myyjän tekemän tilauksen Tavaroita varten joko Myyjän luettelon tai verkkosivuston kautta, jonka Ostaja hyväksyy.

”Räätälöidyt tuotteet” tarkoittaa tuotteita, jotka Ostaja on tilannut tai toimittanut ostajalle ja jotka on joko räätälöity tai tilattu kolmannelta osapuolelta tai räätälöity vastaamaan Ostajan asettamia erityisvaatimuksia.

”Ei-räätälöidyt tuotteet” tarkoittaa tuotteita, jotka eivät ole räätälöityjä tuotteita.

”Myyjä” tarkoittaa Surstromming.shop on Ruotsissa rekisteröity yritys – yhteystiedot ovat: Sähköposti: support@surstromming.shop.

”Ehdot” tarkoittavat tässä asiakirjassa esitettyjä myyntiehtoja ja sisältävät kaikki myyjän ja ostajan välillä kirjallisesti sovitut erityisehdot. Nämä ehdot säätelevät Myyjän myymien Tavaroiden myyntiä Ostajalle, joka mainitaan Myyjän verkkosivustolla tai luettelossa olevalla tilauslomakkeella ja missä Tavarat toimitetaan Ostajan hyväksymän tarjouksen seurauksena. Täytetty tilauslomake tai Tarjous yhdessä Ehtojen kanssa muodostaa osapuolten välisen ja ainoan tavaroiden myyntisopimuksen ja sisältää osapuolten välillä oikeudellisesti sitovan sopimuksen.

2 – Hinta ja maksu

2.1 Jos Ostaja tekee tilauksen Myyjän verkkosivustolla, sähköpostitse tai postitse, Ostaja ja Myyjä sopivat Tavaroista maksettavasta hinnasta Tilauksen hyväksymishetkellä tai verkkosivustolla Myyjän aikaan tekee tilauksen.

2.2 Asiakkaat, joilla on olemassa tili Myyjällä ja tilattuja tuotteita on varastossa, käsitellään automaattisesti. Myyjä ei soita sinulle tilausta, ellei Ostaja ole uusi asiakas tai Ostaja pyytää puhelua tai Myyjän on otettava yhteyttä Ostajaan vahvistaakseen varastojen saatavuuden, maksun tai toimituksen yksityiskohdat.

2.3 Jos ostaja hyväksyy myyjän tarjouksen, sen sisältämät hinnat ovat voimassa vain 30 päivän ajan tarjouksen päivämäärästä. Jos ostaja haluaa tilata tarjouksessa mainitut tavarat tämän ajanjakson jälkeen, on hankittava uusi tarjous tai tehtävä tiedustelu tilattavien tavaroiden hinnasta.

2.4 Edellä olevista lausekkeista huolimatta Myyjä pidättää oikeuden ilmoittamalla Ostajalle milloin tahansa ennen toimitusta muuttaa Tavaroiden hintaa vastaamaan Myyjälle aiheutuvia merkittäviä muutoksia, jotka johtuvat kaikista tekijöistä, jotka eivät ole Myyjän hallinnassa. Myyjä.

2.5 Ostaja vastaa sovellettavien myyntiverojen, kuljetus- ja vakuutuskustannusten lisäksi Tavaroiden sovitun hinnan lisäksi, ellei osapuolet ole kirjallisesti toisin sopineet

2.6 Jos Ostajalla ei ole hyväksyttyä luottotiliä Myyjän luona, Myyjän on maksettava Tavaroiden kokonaishinta ja mahdolliset myyntiverot, kuljetus ja vakuutus kokonaisuudessaan ennen tilauksen käsittelyä, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu .

2.7 Jos Ostajalla on hyväksytty luottotili Myyjällä, maksu on suoritettava kokonaisuudessaan 30 päivän kuluessa laskun päivämäärästä tai myöhemmin, jos Myyjä on sopinut Ostajalle Tavaroiden suhteen pidemmistä luottoehdoista. Myyjällä on oikeus peruuttaa luottolimiitti, jos Ostaja ei suorita maksua eräpäivään mennessä. Lisäksi, jos maksua ei suoriteta eräpäivään mennessä, Myyjällä on oikeus periä 3 prosentin korko, joka ylittää Bank of Englandin peruskorkon erääntyneestä määrästä maksun eräpäivästä siihen asti, kunnes Myyjä on vastaanottanut sen. kokonaismäärästä (mukaan lukien kertyneet korot) joko ennen tuomiota tai sen jälkeen, samoin kuin kohtuulliset oikeudelliset tai muut takaisinperintäkustannukset.

2.8. Kaikkien räätälöityjen tuotteiden tilaus on vahvistettu, eikä sitä voi peruuttaa tai palauttaa sen jälkeen, kun ostaja on hyväksynyt tekniset asiakirjat tai taideteokset.

2.9 Myyjä vaatii kaikista tilaamistaan räätälöityistä tuotteista täyden maksun, jota ei palauteta, tilauksen tekohetkellä, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu.

2.10 Ostaja voi maksaa joko pankkisiirrolla, PayPalilla, luotto- tai maksukortilla tai sekillä.

2.11 Myyjän on vaadittava asiakkaita, joilla on luottotilejä, jotka eivät ole ostaneet 18 kuukauden ajan viimeisen edellisen vuoden jälkeen, maksamaan uuden tilauksensa etukäteen. Ostaja perustetaan sitten entiselle luottotililleen edellyttäen uutta luoton hyväksymistilaa, mikä voi johtaa vaihteluihin äskettäin myönnettyihin luottoehtoihin ja järjestelyihin.

2.12 Myyjä tarjoaa puhelinvahvistuspalvelun sähköpostitse, faksille ja postin kautta vastaanotetuille tilauksille, jos sitä pyydetään tarjouksen tekohetkellä. Myyjä pyrkii soittamaan asiakkaille takaisin, mutta pidättää oikeuden päättää, voimmeko soittaa nämä puhelut liiketoiminnan volyymin perusteella.

2.13 Ostajille, jotka tekevät tilauksen verkkosivuston kautta, Ostaja voi olla oikeutettu osallistumaan Myyjän palkitsemisohjelmaan, jolloin pisteitä voidaan ansaita ja maksaa kokonaan verkkosivuston kautta. Tällaisessa järjestelmässä myönnettyihin pisteisiin sovelletaan palkitsemisjärjestelmän ehtoja, jotka löytyvät verkkosivustolta ja joiden periaatteena on, että pisteille osoitettua taloudellista arvoa voidaan käyttää osamaksuna tulevaan tilaukseen.

3 – Toimitus ja otsikko

3.1 Tavaroiden toimittamisen myyjä toimittaa ostajan ensimmäiseen osoitteeseen, jonka Ostaja on antanut tilauksessa, tai ostajan, joka kerää tavarat myyjän tiloissa milloin tahansa sen jälkeen, kun myyjä on ilmoittanut ostajalle, että tavarat ovat valmis keräämiseen. Tavaroiden turvallisen vastaanottamisen osoittava allekirjoitus vaaditaan toimitettaessa tai noudettaessa.

3.2 Tavaroiden toimittamispäivämäärät ovat vain suuntaa-antavia, ja Myyjä ei ole vastuussa viivästyksistä Tuotteiden toimittamisessa riippumatta siitä, mistä ne aiheutuvat.

3.3 Jos Ostaja ei pysty toimittamaan Tavaroita, Myyjä voi rajoittaa muita Myyjän käytettävissä olevia oikeuksia tai oikeussuojakeinoja, Myyjä voi varastoida Tavarat todelliseen toimitukseen asti ja veloittaa Ostajalta kohtuulliset varastointikustannukset (mukaan lukien vakuutukset).

3.4 Tavaroiden vahingoittumisen tai häviämisen riski siirtyy ostajalle: a) kun tavarat toimitetaan ostajan toimitiloihin, toimitushetkellä tai, jos ostaja virheellisesti jättää toimittamatta tavaran, ajankohdan, jolloin myyjä on tehnyt tarjouksen tavaroiden toimittamisesta; tai b) Tavaroiden osalta Ostaja on pyytänyt Myyjää jättämään valvomatta pyydettyyn toimitusosoitteeseen, kun Ostaja ei pysty vastaanottamaan tavaraa ja allekirjoittamaan tavaran, toimitushetkellä. c) jos tavarat kerätään myyjän tiloista, silloin, kun myyjä ilmoittaa ostajalle, että tavarat ovat saatavissa noutoon.

3.5 Huolimatta tavaroiden toimittamisesta ja riskien siirtymisestä tai näiden ehtojen muusta määräyksestä, Tavaroiden omaisuus ei siirry Ostajalle, ennen kuin Myyjä on saanut käteisenä tai selvitettynä varana maksun Tavaroiden hinnasta. sekä mahdolliset verot, kuljetus ja vakuutukset.

3.6 Siihen asti, kun tavaroiden omaisuus siirtyy ostajalle, myyjä voi milloin tahansa vaatia ostajaa toimittamaan tavarat myyjälle, ja jos ostaja ei tee sitä heti, mene sisään ostajan kaikkiin tiloihin tai mikä tahansa kolmas osapuoli, jossa tavarat varastoidaan, ja ottavat ne takaisin.

4 – Saatavuus

4.1 Myyjän on pyrittävä pitämään riittävästi varastoa Tilauksen täyttämiseen, mutta jos varastoa ei ole riittävästi Ostajan jo maksamien Tavaroiden toimittamiseen tai toimittamiseen, Myyjä toimittaa tai toimittaa korvattavan tuotteen tai hyvityksen Ostajalle Tavaroista maksettu hinta niin pian kuin mahdollista ja joka tapauksessa 30 päivän kuluessa, tai jos Ostaja on tiliasiakas, Myyjä voi oman harkintansa mukaan nostaa hyvityksen Ostajalle laskutetun summan tasoittamiseksi.

4.2 Joidenkin räätälöityjen tuotteiden osalta, joihin liittyy kolmannen osapuolen valmistus, Myyjällä on oikeus muuttaa räätälöityjen tuotteiden määrää plus tai miinus 10% valmistusprosessin seurauksena tilatusta tuotteesta.

5 – Peruutus ja palautus

5.1 Ostajalla on oikeus peruuttaa räätälöimättömien tuotteiden tilaus ilmoittamalla myyjälle peruutusilmoituksesta 30 päivän kuluessa keräys- tai toimituspäivästä. Tällainen ilmoitus voidaan antaa soittamalla, faksimalla, lähettämällä sähköpostia tai lähettämällä myyjälle. Jos tavaroissa on vika tai vika, Ostajan on ilmoitettava Myyjälle ongelmasta toimitushetkellä tai pian sen jälkeen.

5.2 Peruutuksen yhteydessä ostajan on palautettava tavarat myyjälle omalla kustannuksellaan, ellei tavaroita palauteta virheellisten, virheellisten tuotteiden tai myyjän sopimattoman korvaamisen takia, jolloin myyjä vastaa palautuskustannuksista. voidaan nimetä lentoliikenteen harjoittaja.

5.3 Jos ostaja haluaa peruuttaa räätälöityjen tuotteiden tilauksen, se on tehtävä ennen tilauksen vahvistamista. Räätälöityjä tuotteita ei voida palauttaa, kun tilauksesi on vahvistettu.

5.4 Jos Ostaja palauttaa Tavarat Myyjälle muista kuin viallisista tai viallisista syistä, Myyjä hyväksyy ei-toivotut tuotteet vain oman harkintansa mukaan 14 päivän kuluessa toimituksesta. Tavaroiden on oltava avaamattomia ja myytävissä.

5.5 Ostajan on varmistettava, että kaikki myyjälle palautettavat tavarat pakataan turvallisesti ja turvallisesti, jotta ne palautetaan vahingoittumattomina ja soveltuviksi jälleenmyyntiin. Myyjä pidättää oikeuden veloittaa Ostajalta kaikista tavaroista, joita se ei voi myydä uudelleen, koska ostaja ei noudata tätä lauseketta 6.5. Tavaroita ei lähetetä tai myydä kokeilun tai palautuksen perusteella lukuun ottamatta näytetavaroita koskevia pyyntöjä, jotka toimitetaan yleensä maksutta.

5.6 Saatuaan palautetut tavarat Myyjä hyvittää tai palauttaa tavaroiden arvon ostajalle, jollei kohdista 5.3 – 5.5 muuta johdu.

6 – Takuu ja vastuu

6.1 Ostajan väite, joka perustuu tavaroiden laatu-, määrä- tai kunto-virheisiin, on ilmoitettava myyjälle lausekkeen 5 mukaisesti tai (jos vika tai vika ei ollut ilmeinen kohtuullisessa tarkastuksessa) 7 päivän kuluessa vian tai vian havaitsemisesta, mutta enintään 30 päivää toimituspäivästä. Jos toimitusta ei evätä ja Ostaja ei ilmoita asiasta Myyjälle vastaavasti, Ostajalla ei ole oikeutta hylätä Tavaroita eikä Myyjä ole vastuussa tällaisesta virheestä tai virheestä, ja Ostajan on maksettava hinta ikään kuin tavarat oli toimitettu sopimuksen mukaisesti.

6.2 Tavaroiden tarkastus heti toimituksen vastaanottamisen jälkeen on suositeltavaa. Vahingoista tai lyhyistä toimituksista on ilmoitettava myyjälle kolmen päivän kuluessa. Tavarat, jotka hylätään vahingoittuneiksi, on allekirjoitettava rahdinkuljettajan toimitusasiakirjoissa merkinnällä ”Tavarat hylätään vahingoittuneiksi” Hyväksytyt mutta vaurioituneet tavarat on allekirjoitettava nimellä ”vahingoittuneet tavarat”; Lyhyet tavarat on allekirjoitettava nimellä ”Tavarat vastaanotettu lyhyeksi” ja Ostajan on muutettava kuljetettavien tavaroiden määrää kuljetusyhtiön toimitusasiakirjoissa. Vaurioituneita tai lyhyitä toimituksia ei saa allekirjoittaa ”tarkistamattomana” kuljetusyhtiön toimitusasiakirjoissa. Huomaa: Jos rahdinkuljettajan asiakirjoja ei ole allekirjoitettu oikein vahingoittuneiden tai lyhyiden toimitusten osalta, tämä mitätöi Myyjän sopimusvastuun näissä olosuhteissa ja Myyjä pidättää oikeuden kieltäytyä hyvittämästä Ostajalle vahingoittuneita tai lyhyitä tavaroita.

6.3 Jos Ostaja ilmoittaa Myyjälle, että jostakin Tavarasta on voimassa vaatimus, Myyjä tunnistaa palautetun tavaran saatuaan vian tai muuten tarkastaa tavarat. Myyjä voi korvata, korjata tai palauttaa Ostajalle Tavaran hinnan oman harkintansa mukaan, jolloin Myyjä ei ole enää vastuussa Ostajalle. Jos tavarat havaitaan kunnossa ilman vikoja, ne palautetaan myyjälle myyjän hintaan. Selkeyden vuoksi Myyjä ei ole vastuussa ostajalle menetyksistä, hallinnollisista haitoista, pettymyksistä, epäsuorista tai välillisistä menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat Tuotteisiin liittyvistä ongelmista, eikä hänellä ole vastuuta maksaa mitään rahaa Ostajalle muuna korvauksena kuin minkä tahansa näiden ehtojen nojalla suoritetun hyvityksen. Tämä ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi kuluttajana, eikä sen ole tarkoitus sulkea pois Myyjän vastuuta sinua vastaan vilpillisestä väärinkäytöksestä.

6.4 Myyjä antaa takuun seuraavin ehdoin:

  • 6.4.1 Myyjä ei ole vastuussa tavaroiden puutteista ostajan toimittamassa toimituksessa.
  • 6.4.2 Myyjä ei ole vastuussa mistään virheistä, jotka johtuvat oikeudenmukaisesta kulumisesta, tahallisista vahingoista, huolimattomuudesta, epänormaalista työolosuhteista, ulkoisesta voimasta, Ostajan tai muun osapuolen aiheuttamasta vahingosta tai virheellisestä virheestä tavaroiden asentaminen, käyttö, muokkaaminen tai korjaaminen.
  • 6.4.3 Tuotteisiin, joihin sisältyy kolmannen osapuolen takuukortti, kortti on täytettävä ja palautettava surstromming.shop-verkkokauppaan 30 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Jos takuukorttia ei saada 30 päivän kuluessa, takuu voi mitätöityä.
  • 6.4.4 Myyjä ei ole vastuussa yllä olevasta takuusta, jos Tavaroiden kokonaishintaa ei ole maksettu eräpäivään mennessä.
  • 6.4.5 Takuu ei ulotu osiin, materiaaleihin tai laitteisiin, joita Myyjä ei ole valmistanut.
  • 6.4.6 Edellä mainittu takuu annetaan yksinomaan ostajalle, eikä sitä voi siirtää kolmannelle osapuolelle.

7 – Irtisanominen

Myyjällä on oikeus keskeyttää jatkotoimitus tai toimitus, lopettaa kaikki kuljetettavat tavarat tai irtisanoa välittömästi Ostajan kanssa tehtävä sopimus kirjallisella ilmoituksella, jos Ostaja rikkoo tämän velvoitetta tai ei pysty maksamaan velkojaan erääntyessään tai se aloittaa tai sitä vastaan aloitetaan konkurssi- tai maksukyvyttömyysmenettely. Irtisanomisen jälkeen kaikki rahat, jotka Myyjälle kuuluvat näiden ehtojen mukaisesti, erääntyvät ja maksetaan välittömästi, eikä Myyjällä ole enää velvollisuutta toimittaa tuotteita Ostajalle.

8 – Tapahtumat, joita emme voi hallita

Myyjä ei ole vastuussa Ostajalle toimituksen tai toimituksen viivästymisestä tai viivästymisestä tai mistään tämän nojalla toimitettujen tai toimitettujen Tavaroiden vahingoista tai puutteista, jotka johtuvat mistään tapahtumasta tai olosuhteista, jotka eivät ole sen kohtuullisessa hallinnassa, mukaan lukien rajoituksetta lakot, työsulku , Jumalan tekoja ja vastaavia.

9 – Yleistä

Jos jokin näiden ehtojen osa on pätemätön, laiton tai täytäntöönpanokelvoton (mukaan lukien kaikki säännökset, joissa Myyjä sulkee pois vastuunsa sinulle, ostajalle), tämä ei vaikuta näiden ehtojen minkään muun osan pätevyyteen, laillisuuteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen.

9.1 Tähän sopimukseen sovelletaan Ruotsin lakia ja sitä tulkitaan sen mukaisesti.

9.2 Yksityisyytesi. Osana jatkuvaa sitoutumistamme tarjoamaan sinulle korkealaatuisia ja palveluja, joitain puheluita voidaan seurata tai tallentaa henkilöstön koulutustarpeiden mukaan.

9.3 Tietosuoja. Olemme saattaneet hankkia tietosi asiakasluettelostamme, verkkosivustoltamme, kyselytietueistamme tai kolmannen osapuolen yritysluettelosta. Otamme sinuun yhteyttä vain tarvittavan kaupallisen viestinnän vuoksi tai sellaisten kanavien kautta, joiden käyttöön meillä on nimenomainen suostumuksesi. Jos haluat muuttaa tietojasi tai et halua jatkossakin olla osa markkinointiohjelmaa, voit muuttaa asetuksiasi verkkosivuston kautta tai ottamalla meihin yhteyttä kirjallisesti. Löydämme täydellisen tietosuojakäytäntömme, joka selittää, miten toimimme GDPR: n mukaisesti tässä .