1 – Handelsbetingelser – Definitioner

“Køber” betyder den person eller virksomhed, der accepterer Sælgers tilbud på salget af Varerne, eller hvis Ordre på Varerne accepteres af Sælgeren.

“Varer” betyder de varer (inklusive enhver del af varen eller dele til dem), som Sælgeren skal levere i overensstemmelse med disse Vilkår.

“Bestilling” betyder købers accept af sælgers tilbud på varerne eller den ordre, som sælgeren afgiver for varerne, enten ved hjælp af sælgers katalog eller websted, som køberen accepterer.

“Tilpassede produkter” betyder alle produkter bestilt af eller leveret til køberen, som enten er specialfremstillet eller bestilt fra en tredjepart eller skræddersyet til at opfylde specifikke krav, der er fastsat af køberen.

“Ikke-tilpassede produkter” betyder alle produkter, der ikke er tilpassede produkter.

“Sælger” betyder, at Surstromming.shop er et Sverige-registreret firma – Kontaktoplysninger er: E-mail: support@surstromming.shop.

“Vilkår” betyder de almindelige salgsbetingelser, der er angivet i dette dokument, og inkluderer alle specielle vilkår, der er aftalt skriftligt mellem Sælger og Køber. Disse vilkår regulerer salget af de varer, der sælges af sælgeren til køberen, der er nævnt på ordreformularen, der findes på sælgerens websted eller katalog, og hvor varerne leveres som et resultat af købers accept af tilbuddet. Den udfyldte ordreformular eller tilbudet sammen med vilkårene udgør den samlede og eneste aftale mellem parterne i forhold til salget af varerne og omfatter en juridisk bindende kontrakt mellem parterne.

2 – Pris og betaling

2.1 Hvis Køber afgiver en ordre via sælgerens websted, vil den pris, der skal betales for varerne via e-mail eller bogføre, blive aftalt mellem køber og sælger på tidspunktet for accept af ordren eller som angivet på webstedet på det tidspunkt, sælger placerer ordren.

2.2 For kunder, der har en eksisterende konto hos sælgeren, og de bestilte produkter er på lager, behandles automatisk. Sælgeren vil ikke kalde dig til ordren, medmindre køberen er en ny kunde, eller køberen anmoder om et opkald, eller sælgeren skal kontakte køberen for at bekræfte lagerets tilgængelighed, betalings- eller leveringsoplysninger.

2.3 Hvis Køber accepterer Sælgers tilbud, er de indeholdte priser kun gyldige i en periode på 30 dage fra datoen for Tilbudet. Hvis køberen ønsker at bestille de varer, der er angivet i tilbuddet efter denne periode, skal der opnås et nyt tilbud eller en forespørgsel vedrørende prisen på de varer, der skal bestilles.

2.4 Uanset ovenstående klausuler forbeholder sælgeren sig ret til at give køberen besked når som helst inden levering for at variere prisen på varerne for at afspejle enhver væsentlig ændring i omkostningerne for sælgeren, som skyldes en hvilken som helst faktor uden for kontrol over Sælger.

2.5 Køber bærer omkostningerne for gældende moms, transport og forsikring ud over den aftalte pris for Varerne, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem parterne

2.6 I mangel af, at køberen har en godkendt kreditkonto hos sælgeren, skal sælgeren modtage fuld betaling for den samlede pris for varerne og eventuelle gældende moms, transport og forsikring, inden ordren kan behandles, medmindre andet er aftalt skriftligt .

2.7 Hvis Køber har en godkendt kreditkonto hos Sælger, skal betaling ske fuldt ud inden for 30 dage fra fakturadatoen eller senere, hvis Sælger aftaler længere kreditvilkår til Køber i forhold til Varerne. Sælgeren er berettiget til at tilbagekalde enhver kreditfacilitet, hvis køber ikke betaler inden forfaldsdatoen. Desuden, hvis betalingen ikke foretages inden forfaldsdatoen, er sælgeren berettiget til at opkræve renter med en sats på 3 procent over Bank of England-basissatsen på det udestående beløb fra forfaldsdatoen for betaling indtil modtagelse fra sælgeren af det fulde beløb (inklusive eventuelle påløbne renter), hvad enten det er før eller efter dom, sammen med eventuelle rimelige juridiske eller andre inddrivelsesomkostninger.

2.8. For alle tilpassede produkter bekræftes ordren og kan ikke annulleres eller returneres, efter at specifikationsdokumentet eller kunstværksbeviset er godkendt af køberen.

2.9 For alle bestilte skræddersyede produkter skal sælgeren kræve fuld, ikke-refunderbar betaling på tidspunktet for bestillingen, medmindre andet er skriftligt aftalt.

2.10 Køber kan vælge at betale via bankoverførsel, PayPal, kredit- eller betalingskort eller med check.

2.11 Sælgeren skal kræve, at kunder med kreditkonti, der ikke har købt i 18 måneders løn siden deres sidste, skal betale for deres nye ordre på forhånd. Køberen vil derefter blive oprettet med deres tidligere kreditkonto med forbehold for ny kreditgodkendelsesstatus, som kan resultere i variation i de kreditvilkår og facilitet, der er ydet for nylig.

2.12 Sælger leverer en telefonbekræftelsestjeneste for e-mail, fax og ordrer modtaget via posten, hvis det ønskes på tilbudstidspunktet. Sælgeren vil bestræbe sig på at ringe tilbage til kunderne, men forbeholder sig retten til at beslutte, om vi kan foretage disse opkald baseret på forretningsvolumener.

2.13 For købere, der afgiver en ordre via hjemmesiden, kan køberen være berettiget til at deltage i sælgers belønningsprogram, hvorved der kan optjenes point for ordrer, der er placeret og betalt fuldt ud via hjemmesiden. De point, der tildeles under en sådan ordning, er underlagt vilkårene og betingelserne i belønningsordningen, som kan findes på webstedet med det principbegreb, at den økonomiske værdi, der tilskrives pointene, kan bruges som en delbetaling mod en fremtidig ordre.

3 – Levering og titel

3.1 Levering af Varerne foretages af Sælger til den adresse, der først er angivet af Køber som angivet i Ordren, eller af Køber, der afhenter Varerne hos Sælgers lokaler når som helst efter Sælger har meddelt Køber, at Varerne er klar til indsamling. En underskrift, der angiver sikker modtagelse af varerne, kræves ved levering eller afhentning.

3.2 Eventuelle datoer, der er angivet for levering af varerne, er kun omtrentlige, og sælgeren er ikke ansvarlig for nogen forsinkelse i leveringen af varerne uanset hvad der er forårsaget.

3.3 Hvis køberen ikke modtager varerne, kan sælgeren opbevare varerne indtil den faktiske levering uden at begrænse nogen anden ret eller afhjælpning, der er tilgængelig for sælgeren, og opkræve køber for de rimelige omkostninger (inklusive forsikring) ved opbevaring.

3.4 Risiko for skade på eller tab af varerne overgår til køber: a) i tilfælde af varer, der skal leveres hos køberne, på leveringstidspunktet, eller, hvis køber fejlagtigt undlader at modtage varerne, det tidspunkt, hvor sælgeren har tilbudt levering af varerne; eller b) i tilfælde af varer har køberen anmodet sælgeren om at efterlade opsyn på den anmodede leveringsadresse, når køberen ikke er i stand til at modtage varen og underskrive varen på leveringstidspunktet. c) i tilfælde af afhentning af varer fra sælgerens lokaler, på det tidspunkt, hvor sælgeren underretter køberen om, at varerne er tilgængelige for afhentning.

3.5 Uanset levering og risikoovergang i Varerne eller enhver anden bestemmelse i disse Vilkår overgår ejendommen i Varerne ikke til Køber, før Sælger har modtaget kontant eller ryddet penge fuldt ud af prisen på Varerne sammen med eventuelle gebyrer for moms, transport og forsikring.

3.6 Indtil det tidspunkt, hvor ejendommen i varerne overgår til køberen, kan sælgeren til enhver tid kræve, at køberen leverer varerne til sælgeren, og hvis køberen ikke straks gør det, gå ind på ethvert sted hos køberen eller enhver tredjepart, hvor varerne opbevares og genoptager varerne.

4 – Tilgængelighed

4.1 Sælgeren bestræber sig på at have tilstrækkelig lager til at opfylde en ordre, men hvis der ikke er tilstrækkelig lager til at levere eller levere de varer, der allerede er betalt af køberen, skal sælgeren efter eget skøn levere eller levere et erstatningsprodukt eller tilbagebetaling til køberen den pris, der er betalt for varerne hurtigst muligt og under alle omstændigheder inden for 30 dage, eller, hvor køberen er en kontokunde, kan sælgeren efter eget skøn optage en kredit til modregning af det fakturerede beløb til køberen.

4.2 For nogle tilpassede produkter, der involverer tredjepartsfremstilling, er sælgeren berettiget til at variere mængden af de tilpassede produkter med plus eller minus 10% af det samlede bestilte produkt som et resultat af fremstillingsprocessen.

5 – Afbestilling og retur

5.1 Køber er berettiget til at annullere ordren på ikke-tilpassede produkter ved at give sælgeren meddelelse om annullering inden for 30 dage efter datoen for afhentning eller levering. En sådan meddelelse kan gives ved telefon, fax, e-mail eller mail til sælgeren. Hvis der er en defekt eller fejl i varerne, er køberen forpligtet til at underrette sælgeren om problemet på leveringstidspunktet eller så snart derefter.

5.2 Ved annullering skal køber returnere varerne til sælgeren for egen regning, medmindre varerne returneres, fordi de er defekte, forkerte varer eller på grund af uegnet erstatning fra sælgeren, i hvilket tilfælde sælgeren imødekommer returomkostningerne med forbehold for at kunne udpege luftfartsselskabet.

5.3 Hvis Køber ønsker at annullere en ordre på Tilpassede Produkter, skal dette ske inden ordren bekræftes. Tilpassede produkter kan ikke returneres, når din ordre er bekræftet.

5.4 Hvor køber returnerer varer til sælgeren af andre årsager end sådanne varer er defekte eller defekte, accepterer sælgeren kun uønskede produkter efter eget skøn inden for 14 dage efter levering. Varerne skal være uåbnede og i salgbar stand.

5.5 Køberen er forpligtet til at sikre, at alle varer, der returneres til sælgeren, pakkes sikkert og sikkert for at sikre, at de returneres ubeskadiget og egnede til videresalg. Sælgeren forbeholder sig ret til at opkræve køber for alle varer, som den ikke er i stand til at videresælge på grund af købers manglende overholdelse af denne paragraf 6.5. Bortset fra anmodninger om vareprøver, som normalt leveres gratis, sendes varer ikke eller sælges på prøve- eller returbasis.

5.6 Ved modtagelse af de returnerede varer krediterer eller tilbagebetaler sælgeren varens værdi til køberen med forbehold af punkt 5.3 – 5.5.

6 – Garanti og ansvar

6.1 Et krav fra Køberen, der er baseret på en defekt i varens kvalitet, kvantitet eller tilstand, skal meddeles sælgeren i overensstemmelse med punkt 5 eller (hvor manglen eller svigtet ikke var synlig ved en rimelig inspektion) inden for 7 dage af opdagelsen af manglen eller svigt, men ikke mere end 30 dage fra leveringsdatoen. Hvis levering ikke nægtes, og Køber ikke underretter Sælger herom, har Køber ingen ret til at afvise Varerne, og Sælger er ikke ansvarlig for en sådan mangel eller fiasko, og Køber er forpligtet til at betale prisen som om varerne var leveret i overensstemmelse med kontrakten.

6.2 Inspektion af varer straks efter modtagelse af en levering anbefales. Skader eller kort levering skal meddeles sælgeren inden for tre dage. Varer, der nægtes som beskadigede, skal underskrives for “Varer nægtet beskadiget” på transportørens leveringspapir; Varer, der accepteres, men er beskadigede, skal underskrives for “Varer beskadiget”; Varer, der er korte, skal underskrives for “Godt modtaget varer”, og Køber skal ændre antallet af leverede varer på transportørens leveringspapir. Beskadigede eller korte leverancer må ikke underskrives som “Ikke markeret” på transportørens leveringspapir. Bemærk: Hvis transportørens papirarbejde ikke er underskrevet korrekt for beskadigede eller korte leverancer, annullerer dette Sælgers kontraktmæssige ansvar under disse betingelser, og Sælger forbeholder sig ret til at nægte at kreditere Køberen for de beskadigede eller korte varer.

6.3 Når køberen underretter sælgeren om, at der er et gyldigt krav på nogen af varerne, vil sælgeren ved modtagelse af de returnerede varer identificere fejlen eller skaden og på anden måde inspicere varerne. Sælgeren kan udskifte, reparere eller tilbagebetale køberen prisen på varerne efter eget skøn, i hvilket tilfælde sælgeren ikke har noget yderligere ansvar over for køberen. Hvis det viser sig, at varerne er i orden uden mangel, returneres de til sælgeren på sælgerens pris. Af hensyn til klarheden hæfter sælgeren ikke over for køberen for tab af fortjeneste, administrativ ulempe, skuffelse, indirekte eller følgeskab eller skade, der opstår som følge af et problem i forhold til varerne, og har intet ansvar for at betale penge til køberen i form af anden kompensation end enhver refusion foretaget i henhold til disse vilkår. Dette påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder som forbruger, og det er heller ikke beregnet til at udelukke Sælgers ansvar over for dig for bedragerisk vildledning.

6.4 Garantien gives af sælgeren under følgende betingelser:

  • 6.4.1 Sælgeren kan ikke holdes ansvarlig for mangler i de varer, der opstår i leveringen leveret af køberen.
  • 6.4.2 Sælgeren er ikke ansvarlig for mangler, der opstår som følge af rimeligt slid, forsætlig skade, uagtsomhed, unormale arbejdsforhold, ekstern kraft, skade forårsaget af køber eller anden part eller skade forårsaget af forkert installation, brug, ændring eller reparation af varerne.
  • 6.4.3 For produkter, hvor et tredjepartsgarantikort er inkluderet, skal kortet udfyldes og returneres til surstromming.shop inden for tredive dage efter modtagelse af produktet / produkterne. Hvis garantikortet ikke modtages inden for tredive dage, kan garantien blive ugyldig.
  • 6.4.4 Sælgeren er ikke ansvarlig under ovenstående garanti, hvis den samlede pris for varerne ikke er betalt inden forfaldsdatoen for betaling.
  • 6.4.5 Garantien gælder ikke for dele, materialer eller udstyr, der ikke er fremstillet af sælgeren.
  • 6.4.6 Ovenstående garanti gives udelukkende til køberen og kan ikke overdrages til nogen tredjepart.

7 – Opsigelse

Sælger er berettiget til at suspendere yderligere levering eller levering, stoppe alle varer i transit eller straks opsige kontrakten med køber ved skriftlig meddelelse, hvis køber overtræder en forpligtelse heri eller ikke bliver i stand til at betale sin gæld, når de forfalder eller procedurer påbegyndes af eller imod det, der påstår konkurs eller insolvens. Ved ophør forfalder alle penge, der skyldes sælgeren i overensstemmelse med disse vilkår, straks og betales, og sælgeren er ikke yderligere forpligtet til at levere varer til køberen.

8 – Begivenheder uden for vores kontrol

Sælgeren er ikke ansvarlig over for køberen for fejl eller forsinkelse i levering eller levering eller for skader eller mangler på de leverede eller leverede varer, der er forårsaget af enhver begivenhed eller omstændighed uden for dens rimelige kontrol, herunder uden begrænsning strejker, lockouts , handlinger fra Gud og lignende.

9 – Generelt

Hvis nogen del af disse betingelser er ugyldige, ulovlige eller ikke kan håndhæves (herunder enhver bestemmelse, hvor sælgeren udelukker sit ansvar over for dig, køberen), vil gyldigheden, lovligheden eller håndhævelsen af andre dele af disse betingelser ikke blive påvirket.

9.1 Denne kontrakt er underlagt og fortolket i overensstemmelse med svensk lov.

9.2 Dit privatliv. Som en del af vores løbende forpligtelse til at give dig de højeste niveauer af kvalitet og service, kan nogle opkald blive overvåget eller indspillet for personalets uddannelseskrav.

9.3 Databeskyttelse. Vi har muligvis fået dine oplysninger fra vores kundeliste, hjemmeside, forespørgselsregistreringer eller fra en tredjeparts virksomhedsliste. Vi kontakter dig kun for nødvendig transaktionskommunikation eller via kanaler, som vi har dit udtrykkelige samtykke til at bruge. Hvis du ønsker at ændre dine oplysninger eller ikke ønsker at fortsætte med at være en del af vores marketingprogram, kan du ændre dine præferencer via hjemmesiden eller ved at kontakte os skriftligt. Vores fulde fortrolighedspolitik, der forklarer, hvordan vi handler i henhold til GDPR, kan findes her .